Komitet naukowy

Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess.

prof. UG dr hab. Józef Majewski

prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Jan Kreft

dr hab. Małgorzata Łosiewicz