Komitet naukowy

Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem:
prof. dr hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

prof. UG dr hab. Józef Majewski

prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Jan Kreft

dr Małgorzata Łosiewicz