Przedłużamy termin przysyłania tekstów

W związku z wieloma prośbami dot. przedłużenia terminu przysyłania artykułów Rada Naukowa podjęła decyzję o przedłużeniu – ostateczny termin to 20 listopada 2017 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przysłali teksty w terminie.