Partnerzy

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR – do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) istnieje od 1992 roku i jest  samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce.


Warszawski Instytut Bankowości (WIB) od 1992 roku służy instytucjom finansowym, ich pracownikom i klientom. Jego najważniejszym zadaniem jest unowocześnianie i podnoszenie efektywności rynku usług finansowych w Polsce. Realizuje projekty związane z rozwojem nowych usług i instrumentów finansowych oraz wzmacnianiem konkurencyjności banków i innych instytucji finansowych. Dzięki partnerskiej współpracy z zaprzyjaźnionymi instytucjami w Europie i na świecie wprowadza na rynek polski najnowsze rozwiązania i techniki profesjonalnego kształcenia.

Od 2016 roku realizuje Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”, którego celem jest dostarczenie uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracownikom bankowym i seniorom praktycznej wiedzy dotyczącej ekonomii, finansów, bankowości, cyberbezpieczeństwa i obrotu bezgotówkowego.

 

 

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest na 125 polskich uczelniach. Misją Programu jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi.