Panele eksperckie

Tradycją Konferencji Media-Biznes-Kultura stały się panele dyskusyjne z udziałem praktyków. Co dwa lata zapraszamy ekspertów biznesu, mediów i  kultury do dyskusji nad istotą i perspektywami społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce oraz rolą rzecznika prasowego w zmieniającej się organizacji.
Tegoroczna edycja to dwa dni emocjonujacych dyskusji panelistów nad rolą komunikacji w pracy rzecznika (21.10) oraz społeczną odpowiedzialnością w komunikacji (22.10). Więcej informacji wkrótce!