Panel II: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji 2019

Czas:   22.10.2019

Miejsce:   Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula  S207

Termin społecznej odpowiedzialności w biznesie (CSR z ang. Corporate Social Responsibility) jest powszechnie znany i obejmuje cele społeczne już na etapie budowania strategii firmy. Niewiele natomiast mówi się o społecznej odpowiedzialności w komunikacji, rozumianej jako odpowiedzialność za słowo, tak istotną z punktu widzenia oddziaływania na firmę i jej „ekosystem” oraz wszystkich interesariuszy organizacji.

W świecie permanentnej komunikacji, gdzie wszyscy nieustannie uczestniczą w wymianie informacji, odpowiedzialność za słowo nabiera szczególnego wymiaru. Autorzy przekazów, mając łatwy dostęp do mediów, przygotowują treści pod wpływem impulsów, nie zastanawiając się nad znaczeniem rozsyłanych komunikatów czy ich konsekwencjami. Efektem takich postaw są komunikaty odznaczające się przemocą i brakiem poszanowania odbiorcy, przepełnione językiem agresji.  Złe praktyki komunikacyjne, mowa nienawiści, postprawda czy fake news wzbudzają wiele emocji oraz stają się przedmiotem publicznego dyskursu, wywołując potrzebę wskazywania dobrych praktyk w komunikacji.

To o nich właśnie pragniemy dyskutować, przedstawiać ich specyfikę i dobre wzory, których potrzebują zarówno firmy, instytucje, jak i organizacje zawsze funkcjonujące w określonym kontekście, warunkach politycznych i społecznych oraz w zróżnicowanym otoczeniu interesariuszy. Prowadzenie odpowiedzialnej komunikacji, będącej dla podmiotów rynkowych istotnym komponentem praktyki w obszarze CSR, wymaga dziś bardziej niż kiedykolwiek, działań na rzecz komunikacji pozytywnej, informującej oraz uprzedzającej możliwe negatywne skutki.

Prelegentami panelu „Społeczna odpowiedzialność w komunikacji” będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście „słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem”.

Prowadzenie

Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Magdalena Skorupka-Kaczmarek – rzeczniczka prasowa z ośmioletnim stażem w instytucjach samorządowych i spółkach inwestorskich. Rzecznika tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W swojej pracy zawodowej odpowiedzialna za komunikację osób i projektów, które w znaczący sposób zmieniły oblicze Gdańska. Specjalizuje się w tworzeniu i dbaniu o wizerunek oraz w komunikacji kryzysowej. Wcześniej, przez czternaście lat, telewizyjna dziennikarka informacyjna, prezenterka i wydawca programów. Relacjonowała na żywo rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy w Canal+, następnie w TVP pracowała z piłkarską kadrą Polski. W Programie Trzecim Polskiego Radia prowadziła studio olimpijskie i Sportową Niedzielę. Teraz stara się przekazać innym w prosty i zrozumiały sposób swe doświadczenie dziennikarskie i rzecznikowskie.

Paneliści

Barbara Owsiak

Barbara Owsiak – absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych w PWSFTviT w Łodzi oraz studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 2013 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. edukacji i komunikacji społecznej w Gabinecie Prezesa ZUS, gdzie odpowiada za formułowanie i realizację strategii komunikacji społecznej i polityki edukacyjnej z zakresu ubezpieczeń społecznych. Kierowała pracami podzespołu ds. informacji, komunikacji i stron www w ramach zakładowego zespołu ds. uproszczenia pism, formularzy i wniosków. Obecnie koordynuje prace związane z wdrożeniem prostego języka w Zakładzie.

Zajmuje się komunikacją jako tłumacz, pośrednik międzykulturowy, ekspert ds. promocji i komunikacji. W Zespole Literackim polska2000 a następnie w Instytucie Adama Mickiewicza  współtworzyła i realizowała program promocji literatury polskiej zagranicą, samodzielnie opracowała wstępną koncepcję promocji polskiej literatury w USA. Opracowała i zrealizowała program promocji medialnej dla Frankfurckich Targów Książki jako gościa honorowego Targów Książki w Warszawie. Kierowała działami promocji i marketingu w prywatnych wydawnictwach. Z ramienia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej była pełnomocnikiem ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów skutecznie odbudowując markę Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej (obecnie: Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska im. Tadeusza Mazowieckiego).

Dorota Michałowska

Dorota Michałowska – Dyrektor Pionu Korporacyjnego, NDI SA. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych Studiów Menadżerskich w Wyższej Szkole Bankowej, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Z Grupą NDI zawodowo związana jest od 1998 roku. Jako Dyrektor Pionu Korporacyjnego w NDI pełni nadzór nad obszarami komunikacji korporacyjnej, promocji, organizacji i logistyki oraz pośrednio HR oraz IT. Odpowiada za strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej – brała m.in.  udział w stworzeniu nowoczesnego, wielozadaniowego Zespołu HR.

Dorota Markiewicz-Kubik

Dorota Markiewicz-Kubik – Dyrektor ds. HR oraz Dyrektor ds. Komunikacji i Zaangażowania Społecznego Farm Frites Poland SA. Odpowiedzialna za tworzenie strategii komunikacji oraz działań z obszaru CSR-u. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Sebastian Bykowski

Sebastian Bykowski – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Zarządza największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowym monitoringiem mediów i analizami medialnymi, jedną z największych firm w Europie w tej branży, nagrodzoną tytułem Gazeli Biznesu 2011i 2015. Współtwórca i przewodniczący rady nadzorczej CafeNews S.A., doradca i konsultant. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Prawo Gospodarcze. Budował pierwszą w Polsce firmę analityczną Media Navigator, zajmującą się nowoczesnym podejściem do raportowania w media relations. Stale uczestniczy w tworzeniu i rozwijaniu analiz oraz metod pomiaru efektów działań media relations. Prowadzi prezentacje na kongresach, konferencjach i warsztatach związanych z tematyką PR, zarządzania, mediów, sportu, marketingu. Uhonorowany przez organizatorów Kongresu PR w Rzeszowie wyróżnieniem za zasługi na rzecz rozwoju nauki i praktyki public relations. Z pasją i zaangażowaniem wykłada tematy związane z monitoringiem mediów, zarządzaniem informacją oraz zmianami na rynku mediów na wielu uniwersytetach i uczelniach niepublicznych w całej Polsce. Współautor opracowań i publikacji naukowych z dziedziny marketingu sportowego, public relations, zarządzania, w tym m.in. „Leksykonu Public Relations”, „Badania i pomiar efektów w public relations”, „Organizacje i idee – komunikowanie się w przestrzeni tradycyjnych i nowych mediów” oraz „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat public relations w Polsce”.

Ma dwie córki, jest miłośnikiem muzyki, fotografii i podróży.

Michał Polak

Michał Polak  – dyrektor ds. programów edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości, odpowiadający m.in. za komunikację Programu „Bankowcy dla Edukacji” – jednego z największych programów edukacji finansowej w Europie; od 2015 r. związany również z Zespołem Komunikacji i PR w Związku Banków Polskich. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży PR, ze szczególnym naciskiem na sport i CSR. Odpowiadał za m.in. współtworzenie strategii komunikacyjnej kanału telewizyjnego ESPN Classic w Polsce, a także realizował działania dla projektów i wydarzeń takich jak ENERGA Sailing/Polish Ocean Racing czy turniejów golfowych Faldo Series Poland Championship i Deutsche Bank Polish Masters. Zajmował się również działaniami personal PR dla polskich sportowców, w tym pierwszego polskiego korzykarza w lidze NBA – Cezarego Trybańskiego i najlepszego polskiego golfisty – Adriana Meronka. W przeszłości związany także z redakcjami III Programu Polskiego Radia, TVP Sport oraz Radia dla Ciebie.

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej na Wydziale Teologicznym UKSW. Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Doktoryzowała się w 2007 r. na podstawie rozprawy o zarządzaniu kryzysowym w Kościele w Polsce. Dysertacja ta rok później została nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej jako najlepsza praca doktorska. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i kilka książek naukowych z zakresu komunikacji społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia”. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Współpracownik ECCC (European Centre of Communication and Culture). Przygotowała rozprawę habilitacyjną „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych” (2013). Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. Członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności uczelni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; wcześniej od 2016 roku Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w MIiR.


Rozmowa z panelistami w Radio Mors


Patronat honorowy panelu