Terminy i opłaty

TERMINY:

Komitet naukowy sesji zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji wystąpień, które zostaną wygłoszone i opublikowane.

Planowany czas wystąpienia: 15 minut

OPŁATY:

Opłatę konferencyjną w kwocie:

–  Uczestnicy – 390 PLN

–  Członkowie PTKS – 330 PLN

–  Doktoranci i Studenci – bezpłatnie

należy uiścić (po uzyskaniu od organizatorów zatwierdzenia tematu wystąpienia) do dnia 15.06.2017 r. Opłata obejmuje wydatki organizacyjne, wyżywienie (w tym uroczystą kolację) oraz publikację artykułu w recenzowanej monografii naukowej (po uzyskaniu akceptacji recenzenta).

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto Uniwersytetu Gdańskiego:

ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
z dopiskiem: subkonto K701 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika

Faktury będzie można odebrać podczas konferencji.

W razie rezygnacji wpłata  nie podlega zwrotowi.