Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, Urząd Miasta Gdańsk

Maciej Goniszewski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Martyna Węgrzyn, Danone

Waldemar Zbytek, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawski Instytut Bankowości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 13.30-15.00

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Kryzys komunikacyjny może dziś wywołać tak wiele czynników, że coraz częściej mówi się o kryzysie permanentnym, i to zarówno instytucjach publicznych, jak i przedsiębiorstwach, małych firmach czy  organizacjach pozarządowych. Umiejętność radzenia sobie z kryzysem na poziomie zarządczym, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest warunkiem funkcjonowania organizacji w otoczeniu rynkowym, a często także przetrwania i sukcesu.

Panel jest podzielony na dwie części – dyskusyjną i warsztatową:

Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci, zajmujący się w praktyce strategiami kryzysowymi – Martyna Węgrzyn, kierownik działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów na Polskę i Kraje Bałtyckie w Danone, Magdalena Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Gdańska, Adam Łaszyn, ekspert public relations, Maciej Goniszewski, dziennikarz i kierownik Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Waldemar Zbytek, wiceprezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz członek zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Wprowadzenie – dr hab. Monika Przybysz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca.

Część warsztatową, zatytułowaną „Zrozumieć kryzys – klucz do powstrzymania wizerunkowej katastrofy”,  poprowadzi Adam Łaszyn – ekspert public relations, doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg kampanii antykryzysowych.

Do debaty i zajęć warsztatowych zapraszamy specjalistów PR, szczególnie rzeczników prasowych instytucji publicznych, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, naukowców, studentów i uczestników Konferencji.

***

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli:

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Stowarzyszenie PR oraz Promocji Uczelni Polskich Prom

***

Przygotowanie, koordynacja i prowadzenie:

dr Beata Derkacz

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista PR i nauczyciel akademicki. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji z zakresu kreowania wizerunku i public relations, m.in. monografii Magia politycznych wizerunków w mediach. Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Lepper. Studium przypadków” i podręcznika „Rzecznictwo prasowe. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna”. Dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem. Łączy teorię z praktyką, prowadząc  zajęcia i warsztaty z zakresu public relations i dziennikarstwa. Członek Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich Prom.

Prowadzenie części warsztatowej:

Adam Łaszyn

Ekspert Public Relations. Doradca wielu polskich firm i instytucji, strateg efektywnych kampanii antykryzysowych, ceniony trener szkoleń medialnych i kryzysowych. Wykładowca PR na kilku polskich uczelniach. Założyciel i szef agencji PR Alert Media Communications i MeritumLab.  Współtwórca kampanii wyborczych. Autor poradnika kontaktów z mediami „Media i ty”, współautor książek „Pierwsze ćwierćwiecze. 25 lat PR w Polsce”, „Sztuka Public Relations” i „Leksykonu Public Relations”. Wcześniej dziennikarz m.in. Polskiego Radia i „Życia Warszawy”, specjalizował się w tematyce międzynarodowej i polityce obronnej. Z wykształcenia prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

BIOGRAMY PANELISTÓW

Mikołaj Chrzan

Dziennikarz, redaktor, od 2015 roku redaktor naczelny „GazetyWyborczej Trójmiasto”. W latach 2012-2014 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Wrocław”.Absolwent socjologii na Uniwersytecie Gdańskim, ekonomii w Szkole Głównej Handlowejw Warszawie oraz studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Rotterdam School of Management. Od 2011 roku prezes Aeroklubu Gdańskiego.

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Specjalista public relations, zarządzania kryzysowego, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rzecznik prasowy i członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski. Autorka kilkudziesięciu artykułów i książek naukowych z zakresu komunikacji społecznej, w tym nagrodzonej rozprawy doktorskiej na temat zarządzania kryzysowego w Kościele w Polsce oraz habilitacyjnej –  „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia”, członek rady programowej czasopisma naukowego „Media and Religion” Wydziału Dziennikarstwa Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Współorganizatorka corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych. Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”.

Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Rzecznik Prezydenta Gdańska, kieruje pracami Biura Prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku. Wieloletnia dziennikarka radiowa i telewizyjna, pracowała m.in w Polskim Radiu Katowice, Programie III Polskiego Radia,  Canal +, TVP 1 i TVP 2, oraz TVP Gdańsk. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – ukończyła politologię o specjalności samorządowej. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie organizacjami sportowymi. Główne obszary zainteresowań to kontakty z mediami, public relations, kształtowanie wizerunku oraz komunikacja kryzysowa.

Maciej Goniszewski

Dziennikarz ekonomiczny, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2014 roku kierownik Radia Uniwersytetu Gdańskiego MORS. Wcześniej dziennikarz w Arena.pl, Wydawnictwie Inwestor, kierownik działu gospodarczego w Głosie Wybrzeża, w latach 2006-2014 zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny Gazety Bankowej. Wykształcenie filologiczne i ekonomiczne.

Martyna Węgrzyn

Kierownik działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów na Polskę i Kraje Bałtyckie w DANONE. Z grupą spółek DANONE związana początkowo jako rzecznik prasowy Żywiec Zdrój. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w agencjach PR i jako PR Manager w jednej z największych firm farmaceutycznych. Prowadziła projekty nagrodzone podczas konkursów branżowych, takich jak SABRE, European Excellence Award czy Impactor. Absolwentka ekonomii oraz podyplomowych studiów public relations w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Miłośniczka literatury współczesnej, uważnie także śledzi popkulturowe trendy i stawia na aktywny styl podróżowania, którego kierunek zawsze wyznaczają warunki do surfingu.

Waldemar Zbytek

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Członek Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Od wielu lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, współtwórca projektów edukacyjnych, w tym w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, projektu „Bankowcy dla Edukacji” oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich.