Etyka i standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Międzynarodowe wytyczne, krajowe praktyki

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Ewa Bałdyga, Martis Consulting

Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju

Robert Krool, Fundacja LifeSkills

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Sowińska, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

dr Robert Sroka, Ernst&Young

dr Tomasz Szymczak, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 12.00-13.30

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

***

Patronat honorowy nad spotkaniem objął:

portal OdpowiedzialnyBiznes.pl 

***

Przygotowanie i koordynacja:

dr Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. UG dr  hab. Anna Ryłko-Kurpiewska (Uniwersytet Gdański)

Prowadzenie:

red. Artur Kiełbasiński

Urodzony w 1971 r. w Gdańsku. Prawnik, ukończył aplikację sądową. Dziennikarz, publicysta wspierający przedsiębiorczość. Laureat Nagrody Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. W przeszłości zastępca redaktora naczelnego Dziennika Bałtyckiego, redaktor naczelny serwisu naszemiasto.pl. W latach 2010-2016 publicysta ekonomiczny i wydawca w Dziale Gospodarczym Gazety Wyborczej i wyborcza.biz. Obecnie szef Informacji, Publicystyki, Edukacji w publicznym Radiu Gdańsk. Prowadzący programy Biznes Ludzie Pieniądze oraz Twoje Prawo, poświęconym tematyce prawnej i ekonomicznej. Miłośnik polskich Tatr.

BIOGRAMY PANELISTÓW

Ewa Bałdyga

Wiceprezes zarządu Martis CONSULTING Sp. z o.o. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. W latach 1999-2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Od 2005 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Martis CONSULTING. Od 2008 r. Martis CONSULTING należy do Związku Firm PR, który zrzesza największe agencje PR działające na polskim rynku oraz jest jedyną agencją konsultingową posiadającą status Edupartnera Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wprowadziła Martis CONSULTING, jako jedyną agencję w Europie Środkowo-Wschodniej, do międzynarodowej sieci niezależnych firm PR – IPREX.

Poza działalnością zawodową, Ewa Bałdyga prowadzi działania edukacyjne. To dzięki jej staraniom powstały pierwsze studia podyplomowe z Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej w Szkole Głównej Handlowej. Również z inicjatywy Ewy Bałdygi powstała Akademia CSR, cykl konferencji na terenie całej Polski, edukujący małe i średnie firmy, w których udział wzięło 700 przedsiębiorców.

Jacqueline Kacprzak

Radca Ministra w Biurze Ministra Ministerstwa Rozwoju. Koordynator Zespołu ds. CSR i Kontaktów z Interesariuszami. Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów. Reprezentuje Polskę w Grupie Wysokiego Szczebla ds. CSR przy Komisji Europejskiej oraz Grupie Roboczej ds. Prowadzenia Odpowiedzialnego Biznesu funkcjonującej w ramach Komitetu Inwestycyjnego OECD.

Ekspertka w dziedzinie praw człowieka i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Członek jury konkursów „Raporty Społeczne” i „Green FrogAward”. Członek Komitetu Nadzorującego tłumaczenie na język polski standardu raportowania niefinansowego GRI G4.

Robert Krool

Fundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills. Mediator i mentor. Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego. Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce. Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Autor 8 książek. Współtwórca oraz jeden z wiodących animatorów nowej kategorii scenicznej: Mentoring Theater.

Wraz dr. n. med. Jarosławem Sikorą jest pomysłodawcą i założycielem Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie. Jest to pierwsza placówka w Polsce kształcąca młodzież w profilach: medycznym, matematyczno-logicznym, wzbogaconych o indywidualną strategię edukacyjną ucznia oraz o zajęcia programowe z Uważności, Teatru Improwizacji i Eksperymentów Użytecznych Życiowo. Integralnym elementem programowym szkoły jest znany i szanowany od 23 lat Kurs Sikory – Matura Wysokich Lotów.

dr hab. Małgorzata Lisowska – Magdziarz

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, medioznawca i semiotyk. Prowadzi badania nad oddziaływaniami mediów, a także wartościami i zachowaniami ludzi w społeczeństwie konsumpcyjnym. Autorka książek: Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji (2012); Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym (Warszawa 2010); Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku (Kraków 2008); Analiza tekstu w dyskursie medialnym (Kraków 2006); Analiza zawartości mediów (Kraków 2004); Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka (Kraków 2000) oraz około kilkudziesięciu artykułów naukowych, poświęconych analizie przekazów medialnych, oddziaływaniu mediów na ludzi, przemianom w polskim społeczeństwie wywołanym wpływem mediów i kultury konsumpcyjnej.

Najnowsze zainteresowania badawcze obejmują procesy medialnej konwergencji oraz kulturę partycypacji, a w szczególności fandomy i procesy oddolnego tworzenia treści mediów. Zajmuje się także  zagadnieniem edukacji medialnej – kształtowaniem społecznych kompetencji do rozumienia i krytycznego odbioru mediów.

Ewa Sowińska

Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich. Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers. Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej. Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.W latach 2014-215 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej  Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. Członek kapituły  XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.

Inicjatorka  wiele spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów.

dr Robert Sroka

Menedżer w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, gdzie realizuje projekty związane z zagadnieniami etyki biznesu, CSR oraz compliance. Współpracownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie  Akademii Leona Koźmińskiego.Od 2016 roku członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczy Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W latach 2010 – 2013 był członkiem Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów, w ramach którego stał na czele Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji.

Wykładowca etyki biznesu, CSR i odpowiedzialnego inwestowania na studiach MBA oraz podyplomowych. Podczas stypendium naukowego w Metropolia Business School w Helsinkach prowadził zajęcia z etyki biznesu i kierował pracą zaliczeniową studentów. Autor książki „Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody”.

dr Tomasz Szymczak

Absolwent Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania UG, podyplomowych studiów integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie  oraz Executive MBA na Donau University w Krems an der Donau w Austrii. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych obroniony w 2013 roku na podstawie dysertacji napisanej pod kierunkiem prof. Dariusza Filara na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego pt. Globalny duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie konkurencji Boeinga i Airbusa. Posiada duże doświadczenie w pracy i zarządzaniu w różnych podmiotach rynku transportowego oraz szeroko pojętych  usług, w tym nauki i edukacji.

W latach 1999-2001 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju i infrastruktury w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie odpowiadał między innymi za proces inwestycyjny, w tym rozbudowę terminala pasażerskiego i cargo. W latach 2001-2003 pracował w Centrali Narodowego Banku Polskiego jako Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej, gdzie odpowiadał za obsługę PR Prezesa NBP oraz Rady polityki Pieniężnej. W latach 2004-05 kierował sprawami government affairs i public relations w projekcie budowy koncesyjnego odcinka autostrady A 1 Gdańsk – Toruń.  W latach 2008-2009 kierował trudnym procesem restrukturyzacji zadłużonego przewoźnika Centralwings. Z ramienia naszego kraju uczestniczył też w pracach europejskiej grupy roboczej do spraw rewizji dyrektywy handlingowej UE 96/67. W latach 2008-10 był Krajowym Koordynatorem ds. infrastruktury i lotnisk w spółce PL.2012, gdzie odpowiadał za przygotowanie inwestycji infrastrukturalnych do turnieju UEFA EURO 2012. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odpowiedzialnego za program Erasmus (w zakresie szkolnictwa wyższego) oraz program eTwinning. Od początku 2014 roku – wraz z nowa perspektywą finansową – współodpowiadał za wprowadzenie programu Erasmus+. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu (oraz p.o. Prezesa) Welcome Airport Services, spółki obecnej na 7 polskich lotniskach i podlegającej procesowi restrukturyzacji, gdzie odpowiadał za poprawę jej kondycji rynkowej. W latach 2016-2017 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta, gdzie kierował procesem redukcji strat finansowych oraz restrukturyzacji zatrudnienia.  Od czerwca 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Inkubatora Starter.