O konferencji

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

***

Program Konferencji

Program może ulec niewielkim zmianom.

***

Dwa panele dyskusyjne z ekspertów, praktyków i dziennikarzy – wstęp wolny!

Etyka i standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Międzynarodowe wytyczne, krajowe praktyki

Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach

 ***

Spotkanie z gościem specjalnym Konferencji

„Warsztat pracy reportera”

Dorota Karaś – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, od dwudziestu lat dziennikarka gdańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Współpracuje z „Wysokimi Obcasami” i „Dużym Formatem”. Autorka dwóch książek – „Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami”, która opowiada o tym, jak żyje się cudzoziemcom z różnych krajów w Gdańsku oraz „Cybulski. Podwójne salto” – biografii jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Zbigniewa Cybulskiego.

***

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Prof. dr hab. Radosław Pawelec

Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

Prof. UG dr hab. Józef Majewski

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

Prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Dr hab. Jan Kreft

Dr Małgorzata Łosiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UG, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

Red. Alina Kietrys

Dr Beata Czechowska-Derkacz

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Jacek Wojsław

Dr Paweł Kozielski

Dr Konrad Knoch

Dr Michalina Rutka

Mgr Magdalena Iwanowska