O konferencji

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.


autor kolażu: p. Grażyna Trochowska


Program Konferencji

Program może ulec niewielkim zmianom.


Dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy – wstęp wolny!

  1. Etyka i standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Międzynarodowe wytyczne, krajowe praktyki

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Ewa Bałdyga, Martis Consulting

Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju

Robert Krool, Fundacja LifeSkills

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Sowińska, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

dr Robert Sroka, Ernst&Young

dr Tomasz Szymczak, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 12.00-13.30

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Patronat honorowy nad spotkaniem objął:

portal OdpowiedzialnyBiznes.pl

Przygotowanie i koordynacja:

dr Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. UG dr  hab. Anna Ryłko-Kurpiewska (Uniwersytet Gdański)

Prowadzenie:

red. Artur Kiełbasiński

******

2. Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach

Kryzys komunikacyjny może dziś wywołać tak wiele czynników, że coraz częściej mówi się o kryzysie permanentnym, i to zarówno instytucjach publicznych, jak i przedsiębiorstwach, małych firmach czy  organizacjach pozarządowych. Umiejętność radzenia sobie z kryzysem na poziomie zarządczym, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest warunkiem funkcjonowania organizacji w otoczeniu rynkowym, a często także przetrwania i sukcesu. Panel jest podzielony na dwie części – dyskusyjną i warsztatową. Do debaty i zajęć warsztatowych zapraszamy specjalistów PR, szczególnie rzeczników prasowych instytucji publicznych, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, naukowców, studentów i uczestników Konferencji.

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, Urząd Miasta Gdańsk

Maciej Goniszewski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Martyna Węgrzyn, Danone

Waldemar Zbytek, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawski Instytut Bankowości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 13.30-15.00

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli:

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Stowarzyszenie PR oraz Promocji Uczelni Polskich Prom

Przygotowanie, koordynacja i prowadzenie:

dr Beata Derkacz


Spotkanie z gościem specjalnym Konferencji

„Warsztat pracy reportera”

Dorota Karaś – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, od dwudziestu lat dziennikarka gdańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Współpracuje z „Wysokimi Obcasami” i „Dużym Formatem”. Autorka dwóch książek – „Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami”, która opowiada o tym, jak żyje się cudzoziemcom z różnych krajów w Gdańsku oraz „Cybulski. Podwójne salto” – biografii jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Zbigniewa Cybulskiego.


Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem:
prof. dr hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

prof. UG dr hab. Józef Majewski

prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Jan Kreft

dr Małgorzata Łosiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji pod przewodnictwem:
prof. UG dr hab. Anny Ryłko-Kurpiewskiej i dr Małgorzaty Łosiewicz

red. Alina Kietrys

dr Beata Czechowska-Derkacz

dr Małgorzata Łosiewicz

dr Jacek Wojsław

dr Paweł Kozielski

dr Konrad Knoch

dr Michalina Rutka

mgr Magdalena Iwanowska

mgr Aleksandra Żukowska