O konferencji

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych. Ze względu na wielość i różnorodność spojrzeń na funkcję mediów do dyspozycji badaczy oddajemy kilka paneli tematycznych.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo więcej informacji.

***

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Prof. UG dr hab. Józef Majewski

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

Prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Dr hab. Jan Kreft

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Red. Alina Kietrys

Dr Monika Białek

Dr Dominik Chomik

Dr Beata Czechowska- Derkacz

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Michalina Rutka

Dr Paweł Kozielski

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska

Dr Jacek Wojsław

Dr Konrad Knoch

Mgr Magdalena Iwanowska