O konferencji

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.


Szanowni Państwo,

piąta edycja Konferencji za namiSerdecznie dziękujemy za obecność i aktywny udział.
Zapraszamy do nadsyłania artykułów na adres mbksekretariat@ug.edu.pl w przedłużonym terminie do 20 listopada 2017 r.

autor kolażu: p. Grażyna Trochowska


Program Konferencji

Program może ulec niewielkim zmianom.


Dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, praktyków i dziennikarzy – wstęp wolny!

  1. Etyka i standardy odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Międzynarodowe wytyczne, krajowe praktyki

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Ewa Bałdyga, Martis Consulting

Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju

Robert Krool, Fundacja LifeSkills

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Sowińska, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów

dr Robert Sroka, Ernst&Young

dr Tomasz Szymczak, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 12.00-13.30

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Patronat honorowy nad spotkaniem objął:

portal OdpowiedzialnyBiznes.pl

Przygotowanie i koordynacja:

dr Małgorzata Łosiewicz (Uniwersytet Gdański)
prof. UG dr  hab. Anna Ryłko-Kurpiewska (Uniwersytet Gdański)

Prowadzenie:

red. Artur Kiełbasiński

******

2. Spokojnie, to tylko… media. Kryzys komunikacyjny w organizacjach

Kryzys komunikacyjny może dziś wywołać tak wiele czynników, że coraz częściej mówi się o kryzysie permanentnym, i to zarówno instytucjach publicznych, jak i przedsiębiorstwach, małych firmach czy  organizacjach pozarządowych. Umiejętność radzenia sobie z kryzysem na poziomie zarządczym, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest warunkiem funkcjonowania organizacji w otoczeniu rynkowym, a często także przetrwania i sukcesu. Panel jest podzielony na dwie części – dyskusyjną i warsztatową. Do debaty i zajęć warsztatowych zapraszamy specjalistów PR, szczególnie rzeczników prasowych instytucji publicznych, przedsiębiorstw, firm, organizacji pozarządowych, naukowców, studentów i uczestników Konferencji.

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków:

Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto

prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Magdalena Skorupka-Kaczmarek, Urząd Miasta Gdańsk

Maciej Goniszewski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Martyna Węgrzyn, Danone

Waldemar Zbytek, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawski Instytut Bankowości

CZAS I MIEJSCE

12 października 2017, godzina 13.30-15.00

Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, pl. Solidarności 1, Gdańsk

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli:

Polskie Stowarzyszenie Public Relations

Stowarzyszenie PR oraz Promocji Uczelni Polskich Prom

Przygotowanie, koordynacja i prowadzenie:

dr Beata Derkacz


Spotkanie z gościem specjalnym Konferencji

„Warsztat pracy reportera”

Dorota Karaś – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, od dwudziestu lat dziennikarka gdańskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Współpracuje z „Wysokimi Obcasami” i „Dużym Formatem”. Autorka dwóch książek – „Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami”, która opowiada o tym, jak żyje się cudzoziemcom z różnych krajów w Gdańsku oraz „Cybulski. Podwójne salto” – biografii jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Zbigniewa Cybulskiego.


Komitet Naukowy Konferencji

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

Prof. dr hab. Radosław Pawelec

Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

Prof. UG dr hab. Józef Majewski

Prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

Prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Dr hab. Jan Kreft

Dr Małgorzata Łosiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. UG, dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

Red. Alina Kietrys

Dr Beata Czechowska-Derkacz

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Jacek Wojsław

Dr Paweł Kozielski

Dr Konrad Knoch

Dr Michalina Rutka

Mgr Magdalena Iwanowska

Mgr Aleksandra Żukowska