O konferencji

Szanowni Państwo,

czwarta edycja Konferencji Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015 za nami. Serdecznie dziękujemy – badaczom z całej Polski, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami, studentom, uczestnikom paneli dyskusyjnych oraz wszystkim życzliwym naszemu wydarzeniu! Widzimy się w Gdańsku za dwa lata, by znów dyskutować o znaczeniu mediów w biznesie, kulturze, w życiu społecznym.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: GALERIA ZDJĘĆ

***


Pełen program już dostępny!

PROGRAM KONFERENCJI MBK 2015

***


W ramach Konferencji zapraszamy na spotkanie z gościem specjalnym –  red. Piotrem Świącem, które odbędzie się 9 października (piątek) 2015 r. w godz. 12.30-13.30.

Piotr Świąc


Piotr Świąc
– dziennikarz, prezenter, wydawca i autor programów. Od wielu lat współpracuje z antenami ogólnopolskimi i regionalnymi Telewizji Polskiej. W TVP Gdańsk prowadzi program informacyjny „Panorama”. Jest także wydawcą i prowadzącym „Forum Panoramy”. Od 2006 roku jest autorem cyklicznego programu autorskiego „Forum Gospodarcze”.

Piotr Świąc ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia przyznawane podczas Przeglądu i Konkursu Oddziałów Terenowych TVP, jest także laureatem „Ostrego Pióra” przyznawanego przez BCC.

***


Serdecznie zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych, które odbędą się w ramach Konferencji Media-Biznes-Kultura 2015 – 8 października 2015 r.

“Rola rzecznika prasowego w organizacji – oczekiwania i możliwości”, godzina 13.00-14.30

“Odpowiedzialny pracodawca, partner, sąsiad – CSR w strategiach firm”, godzina 14.45-16.15

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, aula S207

***


informacja o Media_Biznes_Kultura_2015

Problematyka konferencji będzie dotyczyła różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1.    Media a rynek

Proponujemy koncentrację na następujących problemach badawczych: nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami i public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku, czy podział wpływów?  Rynki medialne.  Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

2.    Język mediów

Język jako narzędzie komunikowania w mediach i za pośrednictwem mediów. Gatunkowe cechy przekazów w dobie postępującej hybrydyzacji. Językowe środki perswazji w tradycyjnych i nowych mediach. Wpływ mediów na kształtowanie postaw językowych i ocenę rzeczywistości. Język reklam oraz konteksty jego funkcjonowania. Interaktywność przekazów medialnych i jej językowe wyznaczniki. Indywidualizacja relacji między nadawcą a odbiorcą.

3.   Media w społeczeństwie i kulturze

Różnice pomiędzy mediami tradycyjnymi i nowymi a kultura jako czasoprzestrzeń i żywioł tego, co ludzkie. Wieloetniczność i wielokulturowość przekazów emitowanych przez media. Antropologiczno-społeczne zjawiska, procesy, wymiary, konsekwencje, problemy, szanse i zagrożenia transformacji w świecie mediów. Ludzkie życie w Sieci. Cyberprzestrzeń a przemiany kultury. Przemiany w komunikacji międzyludzkiej w dobie rewolucji medialnej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Życie duchowe i religijne w mediach. Reklama Kościoła i reklama religiiMiejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych.

4.    Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Historyczne oraz polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie. Media w skali regionu i kraju, a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów. Wyniki badań zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w formie recenzowanej zagranicznej monografii naukowej.

***

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Prof. UG dr hab. Józef Majewski

Prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

Prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

Dr hab. Jan Kreft

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Red. Alina Kietrys

Dr Monika Białek

Dr Dominik Chomik

Dr Beata Czechowska- Derkacz

Dr Małgorzata Łosiewicz

Dr Michalina Rutka

Dr Paweł Kozielski

Dr Anna Ryłko-Kurpiewska

Dr Jacek Wojsław

Dr Konrad Knoch

Mgr Magdalena Iwanowska

Zapraszamy do Gdańska!