O konferencji

MEDIA-BIZNES-KULTURA. POMORZE 2019

Gdańsk, 21-22 października 2019

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

***

Dziękujemy Państwu za udział!

RELACJA 

FOTORELACJA / fot. Aleksandra Żukowska

FOTORELACJA / fot. Grażyna Trochowska

***

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

 


Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess

prof. UG dr hab. Józef Majewski

prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Jan Kreft

dr hab. Małgorzata Łosiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji pod przewodnictwem:
dr hab. Małgorzaty Łosiewicz i prof. UG dr hab. Anny Ryłko-Kurpiewskiej

red. Alina Kietrys

dr Beata Czechowska-Derkacz

dr Jacek Wojsław

dr Paweł Kozielski

dr Konrad Knoch

dr Dominik Chomik

mgr Marta Kokoszczyńska

mgr Magdalena Iwanowska

mgr Aleksandra Żukowska